2014 - Dünya Ülke

Türkiye - E-performans Verileri (2014)


KategoriPuanı
Yıllık Milli Gelir Gelişimi (%) 4.44
Yıllık Milli Gelir (US$) 9.01
Yerel rekabet yoğunluğu 9.23
İşletme kurma için gerekli zaman 7.65
BİT kullanımı ve devlet etkinliği 7.20
Bilgisayar kullanıcı yüzdesi 5.56
Internet kullanıcı yüzdesi 5.62
Firma düzeyinde teknoloji kullanımı 7.41
BİT teşvikinde devlet başarısı 5.24
Yetişkin okuryazar oranı 5.80
İnternet erişimine sahip okul oranı 5.97
Eğitim sistemi kalitesi 3.82
Üniversite-işletme işbirliği 5.76
Devletin vizyonu için BİT’in önemi 6.01
BİT ile ilgili yasalar 5.94
Yasa yapıcı birimlerin etkinliği 8.04
Yargı bağımsızlığı 2.94
Fikri hakların korunması 4.97
Anlaşmazlıkların çözümü için yasal çerçevenin etkinliği 6.08
İnternete sahip hane halkı oranı 5.57
Mobil teknolojiler abone oranı 3.79
100 kişiye düşen geniş-bant İnternet 5.51
1 milyon kişiye düşen güvenli İnternet sunucu sayısı 5.71
100 kişiye düşen sabit telefon hattı 5.49
Ülkee-Dönüşüm IndeksiTeknolojik Altyapıİnsan KaynağıEkonomi Ortamıe-ToplumPolitik ve Düzenleyici Ortame-Servisler
Türkiye5.005.215.347.586.215.660.00
Dünya Ortalaması4.104.915.104.854.804.970.00