e-Devlet 2006: Stratejiler Araştırmalar ve Uygulamalar Çalıştayı

Haberi Hazırlayan Kuruluş

Çözüm Haber

Haber Tarihi

Wednesday, 26 October 2005

Haber İçeriği

Elektronik devlet için şeffaflık sorununu aşan Türkiye'nin telekomünikasyonu ucuzlatması ve E-Devlet Uygulamaları Merkezi (EDMER) gibi yapıları formüle etmesi bekleniyor.