E-Performans Açıklamalar (2014)

Bu araştırma 2015 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu (ITU) tarafından yayınlanan Bilgi Toplumu Ölçümü (Measuring the Information Society) raporu, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından yayınlanan Küresel Bilgi Teknoloji Raporu 2015 (The Global Information Technology Report), verilerine göre, ODTÜ, EDMER araştırma merkezi tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu sene, diğer senelerden farklı olarak, araştırmada faydalanan kaynaklara Dünya Rekabet Raporu 2015 ( The World Competitiveness Report) de dahil edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan raporlar, isimlerinde verilerin ait olduğu yılı değil, raporun yayınlandıkları yılı kullanmaktadır. Ancak, EDMER olarak yaptığımız e-performans çalışmalarında biz, araştırmalarımızı verilerin ait olduğu yılı baz olarak isimlendirmekteyiz.