e-Performans Ölçme ve Değerlendirme

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde süregelen gelişme ve yeniliklerden etkilenmekte olan devletler, e-dönüşüm sürecini başlatmışlardır. Devletler, e-dönüşüm yolunda ilerleme kaydedebilmek amacıyla e-performans değerlendirmesine gereksinim duymaktadır. e-Devlet çalışmalarında değerlendirme süreci ilerlemenin, başarı ve eksikliklerin belirlenmesinde, gelecek e-devlet çalışmaları için geri bildirimler sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Devletler e-devlet projeleri için büyük miktarda kaynak ayırmaktadır, bu nedenle başarının garanti edilmesi için e-devlet performans ölçümü yapılmalı ve devletler değerlendirme çıktılarını göz önüne alarak gerekli aksiyonları gerçekleştirmelidir. 

Günümüzde ülkelerin e-devlet performanslarının değerlendirilmesi amacıyla araştırma kurumları tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ancak, varolan e-devlet değerlendirme yöntemlerinde önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Örneğin, yöntemlerin ürettiği sonuçlara bakıldığında aynı ülkeler için farklı e-performans değerleri görülmektedir. Ayrıca, yöntemlerde yer alan birçok metrik, değerlendirme sonucu üzerinde etki katsayısı düşük olduğu için elde edilen performans skorunu önemli ölçüde etkilememekte, ancak diğer taraftan değerlendirme sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Yöntemlerdeki bu gibi eksiklikler nedeniyle ülkeler gerçek e-dönüşüm performans sonuçlarını öğrenme sorunu yaşamaktadır. Bu gereklerden yola çıkarak, ODTÜ e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EDMER) tarafından yeni bir e-Performans Değerlendirme Yöntemi geliştirilmiştir. 

Eylül 2008’de başlayan ilgili çalışmalar Haziran 2009’da tamamlanmış ve çalışma sonuçları yüksek lisans tezi halinde sunulmuştur. (Gülgün Afacan (2009). “Türkiye’nin e-Performansı ve Yeni bir e-Dönüşüm Metrik Yöntemi”. ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Danışman: Dr. Ali Arifoğlu) “Ülkeler için e-Performans Ölçme ve Değerlendirme” projesi ile geliştirilmiş olan e-Performans Değerlendirme Yöntemi’nin dünya çapında uygulanmasını hedeflemektedir. Bu proje ile dünya ülkeleri e-dönüşüm performanslarına göre 2010 yılında değerlendirilmiştir. Proje çıktılarının ülkelerin e-dönüşümünü ileri seviyeye taşımaları konusunda etkili rol oynaması beklenmektedir.