EDMER Neden Kuruldu? Amaç ve Hedefleri

“E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere merkez-üniversite-sanayi işbirliği kapsamında e-Dönüşüm Türkiye Projesine destek vermek amacıyla kurulmuştur. Merkezin işletmesi ODTÜ ile kamu ve sektör kuruluşları arasında imzalanan anlaşmalar, işbirliği ve uygulama protokolleri ile sağlanır. 

Amaç

e-Dönüşüm Türkiye Projesinin gerçekleştirilmesinde, üniversite, kamu ve özel sektör kurumlarını bir araya getirerek, e-dönüşüm, e-devlet kavramları ve süreçlerinin verimli olarak uygulanması, yürütülmesi ve sağlanacak toplumsal faydanın artırılması.

Hedefleri

 • e-Dönüşüm Türkiye  projesine  katkıda bulunmak
 • Kamu-özel sektör - üniversite işbirliğini arttırmak
 • e-dönüşüm, e-devlet kavramları ve süreçlerinin verimli olarak uygulanması ve yürütülmesini  sağlamak
 • e-Devlet projelerindeki toplumsal faydayı artırmak
 • e-Devlet paydaşları ve yöneticilerde e-Dönüşüm farkındalığını arttırmak,
 • e-Devlet uygulamaları için olabilirlik çalışmaları ve e-Devlet araştırmaları yapmak
 • Üniversite ile, gerek kamu kuruluşları gerekse Kamu-Özel sektör arasında e-Devlet Paylaşım platformu oluşturmak, tartışma, fikir oluşturma ve kaynaşma ortamı yaratmak,
 • Dünyada yapılmış örnek uygulamaları inceleyerek bilgi birikimini ülkeye getirmek ve bu yolla e-Devlet projelerine ivme kazandırmak,
 • Çeşitli çalıştay, konferans, seminer ve toplantılar düzenleyerek, e-Devlet alanında bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını sağlamak.
 • Şartname Hazırlama Merkezi değildir.
 • Test ve Benchmark Merkezi değildir.
 • Salt ARGE odaklı merkez değildir. Uygulama odaklıdır...
 • Tüm sektör firmalarına açıktır...