EDMER'in Yol Haritası Çiziliyor

Haberi Hazırlayan Kuruluş

BTnet

Haber Tarihi

Friday, 7 September 2007

Haber İçeriği

İnterpromedya yayınlarından e-Devlet dergisi ve e-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EDMER) tarafından düzenlenen "Bilgi Toplumuna Erişimde EDMER'in Rolü" toplantısı ODTÜ'de gerçekleştirildi. 11 Eylül günü yapılan toplantıda; bilişim dünyasına yakın milletvekiller, STK temsilciler, bürkrat ve akademisyenler ile EDMER'e destek veren şirketlerin yöneticileri biraraya geldiler.