Kamu İnternet Erişim Merkezleri Sosyal Etki Analizi: Türkiye’de Pilot Çalışması

Proje Kodu

ED-PR-007

Proje Adı

Kamu İnternet Erişim Merkezleri Sosyal Etki Analizi: Türkiye’de Pilot Çalışması

Tarih

March 2009

Proje Yöneticisi

Ali Arifoğlu

Proje Tanımı

Bu proje ile kamu internet erişim merkezlerinin (KİEM) kullanıcılar için etkilerinin gösterilmesi amaçlanmıştır

Proje Ortakları

ODTÜ EDMER, Cisco

Proje Uygulama Süresi

12 Ay

Proje Başlama Tarihi

June 2009

Durumu

Tamamlandı

Proje Özeti

Kamu İnternet Erişim Merkezleri Sosyal Etki Projesi, üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Projenin ilk aşamasında konu ile ilgili literatür taraması yapılarak, veri toplamada kullanılacak anket içeriği oluşturulmuştur. Projenin ikinci aşamasında, oluşturulan anketlerin 53 farklı KİEM’de uygulanması gerçekleştirilmiş ve toplam 3530 kişiden veriler toplanmıştır. Projenin son aşamasında toplanan verilerin analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu raporda, proje sonuçları detaylı olarak açıklanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar ve Faydalar

Hedeflenen Sonuçlar Türkiye’deki kullanıcıların KİEMler konusunda tutumlarını öğrenmek, KİEMler ile ilgili fayda ve fırsatları belirlemek, KİEM sorunlarını belirlemek. Faydalar ve Fırsatlar Türkiye KİEM uygulamalarında bireysel ve toplumsal sosyal etkileri ölçme, İnternet erişim merkezlerinin kalite gelişiminde ve vatandaş memnuniyet seviyesi artışında etkili rol