2013 - Dünya Ülke

Türkiye - E-performans Verileri (2013)


KategoriPuanı
Mobil teknolojiler abone oranı 3.51
Yetişkin okuryazar oranı 4.11
Yargı bağımsızlığı 4.26
Fikri hakların korunması 5.00
BİT teşvikinde devlet başarısı 5.34
Internet kullanıcı yüzdesi 5.40
İnternete sahip hane halkı oranı 5.40
BİT ile ilgili yasalar 5.41
100 kişiye düşen sabit telefon hattı 5.59
100 kişiye düşen geniş-bant İnternet 6.16
Yerel rekabet yoğunluğu 6.20
Yıllık Milli Gelir Gelişimi (%) 6.20
Devletin vizyonu için BİT’in önemi 6.28
Anlaşmazlıkların çözümü için yasal çerçevenin etkinliği 6.89
1 milyon kişiye düşen güvenli İnternet sunucu sayısı 6.94
BİT kullanımı ve devlet etkinliği 7.03
Firma düzeyinde teknoloji kullanımı 7.50
İşletme kurma için gerekli zaman 8.24
Yasa yapıcı birimlerin etkinliği 8.72
Yıllık Milli Gelir (US$) 9.03
Ülkee-Dönüşüm IndeksiTeknolojik Altyapıİnsan KaynağıEkonomi Ortamıe-ToplumPolitik ve Düzenleyici Ortame-Servisler
Türkiye4.915.524.117.426.326.090.00
Dünya Ortalaması3.784.484.474.704.584.480.00