Türkiye’de e-Devlet Hizmetleri Kullanımı Araştırması

Açıklama

Bu çalışmada, vatandaşların e-devlet hizmetlerini kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenerek, e-devlet kullanımının bu faktörler aracılığıyla artırılması için yol göstermek amacıyla bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan  model UTAUT (Birleştirilmiş Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi) modeline güven faktörünün eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu model ışığında, 5 tanesi kullanıcıların demografik bilgilerine yönelik, toplam 31 sorudan oluşan bir anket hazırlanmış ve bu anket ODTU Anket Sistemi üzerinden 529 kullanıcıya ulaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, vatandaşların e-devlet hizmetlerini kullanırken, sunulan hizmet ile ilgili teknik ve altyapısal desteklerin bulunup bulunmadığını ve hizmeti sunan kuruma duydukları güveni göz önüne aldıkları saptanmıştır. 

Dosya