Belediyelerde Akıllı Mobil Uygulamalar: Türkiye ve Dünya

Açıklama

Mobil uygulamalarla belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmetler gün geçtikçe artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu çalışmada belediyelere ait mobil uygulamaların sundukları servisler bakımından analizi için Türk belediyelerine ait 100 ve Kanada, Amerika, İngiltere ve Hindistan gibi çeşitli yabancı ülkelere ait 50 olmak üzere toplam 150 belediye kullanıma sundukları mobil uygulamalar yönünden incelenmiştir.

İncelenen belediyelere ait mobil uygulamalara Google Play aracılığıyla ulaşılmıştır. Mobil uygulamalar bulundurdukları servisler türleri bakımından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma bilgilendirme, tek yönlü ve çift yönlü etkileşimi baz alarak yapılmıştır.

Çalışmamızın temel bulguları  TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı sunulmuş ve Bilişim Dergisi'nin Ocak 2016 sayısında yayınlanmıştır.

Dosya