Sağlık Sektöründe Mobilite ve RFID Teknolojilerinin Kullanımı

Proje Kodu

ED-PR-003

Proje Adı

Sağlık Sektöründe Mobilite ve RFID Teknolojilerinin Kullanımı

Tarih

February 2007

Proje Yöneticisi

Afşar Akal

Proje Tanımı

Mobil uygulamalar ve RFID teknolojisi kulanılarak, elektronik hasta kayıtlarına yerinde erişim, gerçek zamanlı demirbaş takibi, hasta - kan eşleştirilmesi gibi uygulamaların, hizmet kalitesini artırma, hasta güvenliğini artırma, iş süreçlerini hızlandırma

Proje Ortakları

EDMER, Intel, Cisco, Microsoft, Çözüm Bilgisayar

Proje Uygulama Süresi

6 Ay

Proje Başlama Tarihi

December 2006

Durumu

Tamamlandı

Proje Özeti

Sağlıkta Mobil uygulamalar kullanılarak, hastane çalışanlarının hasta kayıtlarına yerinde erişebilmeleri, veri girebilmelerinin sağlanması, bu sayede iş süreçlerinin hızlanması, zamandan tasarruf edilmesi, hasta ve veri güvenliğinin artması ve hizmet kalitesinin artması sağlanacaktır. Diğer yandan, RFID uygulamaları ile anne – bebek ve/veya hasta – kan eşleştirmesi yapılarak iş güvenliği artırılacak, gerçek zamanlı pozisyon beşirlemede ise, demirbaş takibi yapılarak, hem gerekli cihaza zamanında erişilmesi sağlanarak, hem de cihazın çalınması önlenecektir.

Beklenen Sonuçlar ve Faydalar

Sonuçlar - Tıbbi Hataların Azaltılması - Hasta Güvenliğinin Arttırılması - Tıbbi cihazların yerini en kısa zamanda tespit ederek tıbbi mudahelelerde zaman kazanmak - Hastane çalışanlarının iş yükünün azaltılması - İş süreçlerinin ve müdahele zamanının kısalması - Maaliyet etkin demirbaş yönetimi - Demirbaşların çalınmasını önlemek - Hizmet kalitesinin yükseltilmesi - İş maliyetlerinin azaltılması Faydalar ve Fırsatlar - Tüm ülke genelinde ölçeklenebilir teknolojik yeniliklerin sağlık sektörüne uyarlanması - Ulusal Sağlık Tedarik Sisteminin Etkin Bilişim Teknolojileri kullanımı yoluyla iyileştirilmesi - Kullanım modelinin yaygınlaştırılarak ülke çapında sağlık maliyetlerinin azaltılması