Telekomda Sınav Başlıyor

Haberi Hazırlayan Kuruluş

Tempo Online

Haber Tarihi

Wednesday, 26 October 2005

Haber İçeriği

Elektronik devlet için şeffaflık sorununu aşan Türkiye'nin telekomünikasyonu ucuzlatması ve E-Devlet Uygulamaları Merkezi (EDMER) gibi yapıları formüle etmesi bekleniyor.