Türkiye için e-Devlet Yönetim Modeli: Mevcut Durum İncelemesi

Proje Kodu

ED-PR-008

Proje Adı

Türkiye için e-Devlet Yönetim Modeli: Mevcut Durum İncelemesi

Tarih

March 2009

Proje Yöneticisi

Ali Arifoğlu

Proje Tanımı

Bu proje, TUSİAD Bilişim teknolojileri çalışma grubu tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye için e-Devlet Yönetim Modeli Önerisi projesi kapsamında ODTÜ EDMER tarafından gerçekleştirilen mevcut durum incelemesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Proje Ortakları

ODTÜ EDMER, Cisco

Proje Uygulama Süresi

12 Ay

Proje Başlama Tarihi

June 2009

Durumu

Tamamlandı

Proje Özeti

Türkiye için e-Devlet Yönetim Modeli Önerisi projesinin gerçekleştirilmesi yolunda öncelikli olarak e-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin mevcut durum incelemesi konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. e-Dönüşüm Türkiye projesinde görev alan kurumlar kapsamlı bir şekilde araştırılarak, mevcut yönetim modelindeki eksiklikler belirlenmeye çalışılmıştır. 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi’nde yer alan eylemlerin gerçekleştirilme oranları genel ve kurumlar bazında açıklanmıştır. Durum analizi konusunda son olarak Türkiye’nin 2001-2008 yılları arasında e-performans değerleri verilmiştir.

Beklenen Sonuçlar ve Faydalar

Hedeflenen Sonuçlar Türkiye’deki mevcut e-Dönüşüm yönetim yapısını irdelemek, e-Dönüşüm konusunda mevcut sorunları belirlemek, Dünya’daki e-Dönüşüm uygulamalarını incelemek ve Türkiye için önerilerde bulunmak. Faydalar ve Fırsatlar e-Dönüşüm Türkiye Projesinin, dönüşüm için gerekli olan birçok eylemin gerçekleştirilmesinin yanı sıra, yeni bir yönetim modelini zorunlu olarak gerektireceği düşünülmektedir. Söz konusu yönetim modelinin nasıl olması gerektiği, gelişmiş ülkelerin bu bağlamda nasıl bir davranış sergiledikleri, Türkiye için e-Devlet yönetim modelinin oluşturulması ya da mevcut modelin iyileştirilmesi konusunda önemli girdiler sağlayabilecektir.