Türkiye için KİEM Model Önerisi

Proje Kodu

ED-PR-006

Proje Adı

Türkiye için KİEM Model Önerisi

Tarih

March 2008

Proje Yöneticisi

Ali Arifoğlu

Proje Tanımı

Türkiye’de kurulması planlanan Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)’nin doğru bir işletim modeli ile etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak amacıyla model araştırması yapmak ve karma bir model önerisi sunmak.

Proje Ortakları

ODTÜ EDMER, MEB, Intel, Cisco, DPT, Microsoft

Proje Uygulama Süresi

7 Ay

Proje Başlama Tarihi

March 2008

Durumu

Tamamlandı

Proje Özeti

Türkiye’de kurulması planlanan Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM)’nin doğru bir işletim modeli ile etkin bir şekilde oluşturulmasını sağlamak amacıyla model araştırması yapmak ve karma bir model önerisi sunmak.

Beklenen Sonuçlar ve Faydalar

Sonuçlar Hedeflenen Sonuçlar: - Aşamalı bir proje yaklaşımı, - Yurt genelinde ölçeklenebilir bir model, - Uygulanabilir yönetim modeli, - Sürdürülebilir işletim modeli , - Finansman model incelemesi ve öneriler. Faydalar ve Fırsatlar - KİEM'e dönüştürülebilir mevcut birimlerin (internet kafe, okullardaki BT sınıfları) projede değerlendirilmesini sağlama, - Farklı bölgelere (kırsal ve kentsel) hitap ederek sayısal uçurumu azaltarak e-Katılımı (e-Inclusion) destekleme.