Yöntem

“e-Performans Değerlendirme Yöntemi”, Dünya ve Türkiye’de bugüne kadar üretilmiş olan başarılı e-dönüşüm değerlendirme metotları baz alınarak türetilen yeni bir e-performans değerlendirme yöntemi olarak sunulmaktadır. Bu yöntem, incelenen e-dönüşüm değerlendirme metotlarında yaygın olarak yer almakta olan ölçüm göstergelerini içererek, e-dönüşüm değerlendirme sürecinde devletlere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Önerilen yöntem, kendine özgü metrikleri kapsayan altı ölçüm kategorisinden oluşmaktadır: “Teknolojik Altyapı”, “e-Toplum”, “İnsan Kaynağı”, “Politik ve Düzenleyici Ortam”, “Ekonomi Ortamı” ve “Web tabanlı Servis ve Uygulamalar”. Yöntem kullanılarak her bir ölçüm kategorisi için ülke başarıları ve e-dönüşüm indeksi üretilerek ülkenin e-dönüşüm sürecindeki ortalama performansı belirlenmektedir. Ayrıca, ülkeler e-performans skorlarına göre sıralanarak dünyadaki e-performans durumları belirlenmektedir. Yöntemin pilot uygulaması 30 ülke seçilerek, ülke verilerinin başlıca araştırma merkezlerinden elde edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 

Proje ile hedeflenen sonuçlara ulaşmak için tüm proje çalışanlarının dahil olacağı ve e-performans değerlendirme yönteminin 159 dünya ülkesine uygulanacağı bir çalışma yöntemi belirlenmiştir. Yöntemin dünya çapında uygulanması için öncelikli olarak ülkelerin veri bilgileri toplanmıştır. Ülke verilerine ulaşmak için uluslararası araştırma merkezlerinin çevrimici veritabanlarına ve ülke istatistik kurumlarına başvurulmuştur. Çevrimiçi veritabanlarına sahip araştırma merkezleri ve kurumlar Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu, Dünya Ekonomi Forumu’dur. 

Toplanan veriler analiz edilerek, ülkeler için detaylı e-dönüşüm performans sonuçları oluşturulmuştur. Sonuçlar, ülkelerin metrik ve e-dönüşüm alanları bazında skorları e-karne şeklinde yansıtılmıştır. Ayrıca, ülkelerin e-dönüşüm alanlarındaki skorlarına ve genel e-performans analizlerine göre sıralamaları gerçekleştirilmiştir. Ülke değerlendirmelerinin tamamlanması sonrasında kıtaların ve bölgelerin e-dönüşüm performans analizleri gerçekleştirilmiştir.